Hem / Färdtjänst / Res med buss för halva priset i Växjö kommun

Växjö kommun – resa med buss

 

Du som är folkbokförd i Växjö kommun och är beviljad färdtjänst har möjlighet att resa till halva priset med Länstrafiken Kronobergs bussar inom Växjö kommun. Du ska kunna visa upp ditt färdtjänstkort tillsammans med giltigt ID vid dessa resor. Ledsagare som medföljer reser kostnadsfritt.

Biljett köps ombord på bussen och betalas med betalkort eller resekort kundkassa.

Resenären måste själv fylla på kundkassa för att kunna betala med resekortet kundkassa.

 

Förtydligande angående medföljande ledsagare för resenär som använder Senior 80+
Resenär som reser i kollektivtrafiken och som har ett färdtjänsttillstånd som berättigar till ledsagare får lov att använda detta kort tillsammans med ett kort Senior 80+. Föraren skriver ut biljett Ledsagare som används som färdbevis.

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt Kundcenter

Symbol pratbubbla med ett frågetecken i

Symbol av ett kuvert

Symbol av en telefonlur

x