Trafikinformation

2019-05-06 - 2019-11-01

Trafikstörning linje 7, 8 och 358

På grund av byggnation av rondell i korsningen Kungsgårdsvägen/Pomonavägen är denna korsning stängd för trafik från och med måndagen den 6 maj från cirka klockan 09.00 till och med fredagen den 1 november.

Omledning: Kungsgårdsvägen Björksätravägen – Segerstadsvägen – Tillfällig väg till Kungsgårdsvägen eller omvänt.

Hållplats flyttad: ”Hovshaga C” flyttad till Björksätravägen se karta nedan.

 

2019-09-24 - 2019-10-18

Trafikstörning linje 7

På grund av ombyggnation av hållplats ”Vikaholmsallén”, Växjö kommer hållplats stopet att flyttas tillfälligt under ombyggnationen som kommer att påbörjas under tisdagen den24 september. Arbetet pågår under cirka en månad. 

2019-10-14 - 2019-10-17

Trafikstörning linje 12

På grund av vattenläcka är Arabygatan avstängd för genomfartstrafik mellan Mörners väg och Fogdegatan från och med måndagen den 14 oktober klockan 07.00 till och med torsdagen den 17 oktober klockan 16.00.

Omledning linje 12: Mörners väg – Smedjegatan – Arabygatan.

Indragen hållplats. ”Arabygatan”, ”Viktor Rydbergsgatan”.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Verkstadsgatan”, ”Sjöuddevägen” och ”Söderleden”.

2019-10-14 - 2019-11-08

Trafikstörning linje 4

På grund av arbete med gång/cykeltunnel stängs Stora vägen av i Sydöstlig riktning strax innan Vaktvägen från och med måndagen den 14 oktober kl.07.00 till och med fredagen den 8 november kl.16.00.

Omledning linje 4 via hållplats ”Mjölnarvägen”: Öjabyvägen – Bergsnäsvägen – Väg 23 – Väg 25 – Mörners väg.

Omledning linje 4 via Östra Räppe: Stora Räppevägen – Väg 23 – Väg 25 – Mörners väg.

 

Indragen hållplats. ”Bergsnäs” läget mot centrum.

Resenärer hänvisas till tillfällig hållplats på Bergsnäsvägen den västra sidan.

 

 

2019-10-14 - 2019-11-08

Trafikstörning linje 9

På grund av arbete med gång/cykeltunnel stängs Stora vägen av i Sydöstlig riktning strax innan Vaktvägen från och med måndagen den 14 november kl.07.00 till och med fredagen den 8 november kl.16.00.

Omledning linje 9 mot centrum”: Bergsnäsvägen – Väg 23 – Väg 25 – Vaktvägen.

Indragen hållplats. ”Bergsnäs” läget mot centrum.

Resenärer hänvisas till tillfällig hållplats på Bergsnäsvägen den västra sidan och linje 4.

 

2019-10-14 - 2019-11-08

Trafikstörning linje 114, 144 och 123

På grund av arbete med gång/cykeltunnel stängs Stora vägen av i Sydöstlig riktning strax innan Vaktvägen från och med måndagen den 14 oktober klockan 07.00 till och med fredagen den 8 november klockan 16.00.

Omledning linje 114, 144 och 123 mot centrum: Väg 23 – Bergsnäsvägen – Bredviksvägen – bussar kör in till hållplats ”Pär Lagerkvists väg” och vänder via hållplatsen – Bredviksvägen – Bergsnäsvägen – Väg 23 – Väg 25 – Mörners väg.

Indragen hållplats. ”Bergsnäs” läget mot centrum och ”Östra Räppevägen” läget mot centrum.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Pär Lagerkvists väg” eller ”Samarkand norra”.

2019-10-14 - 2019-10-17

Trafikstörning hållplats "Arabygatan"

Trafikstörning linje 114, 123, 142, 144, 218, 240, 331, 340 och 350.

På grund av vattenläcka är Arabygatan avstängd för genomfartstrafik mellan Mörners väg och Fogdegatan från och med måndagen den 14 oktober klockan 07.00 till och med torsdagen den 17 oktober klockan 16.00.

Omledning för turer som går via Arabygatan: Mörners väg – Smedjegatan – Arabygatan.

Indragen hållplats. ”Arabygatan”.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Ljungadalsgatan” och ”Söderleden”.

2019-10-14 - 2019-11-08

Trafikstörning linje 141 och 142

På grund av arbete med gång/cykeltunnel stängs Stora vägen av i Sydöstlig riktning strax innan Vaktvägen från och med måndagen den 14 oktober klockan 07.00 till och med fredagen den 8 november klockan16.00.

Omledning linje 141 och 142 via hållplats ”Mjölnarvägen”: Öjabyvägen – Bergsnäsvägen – Väg 23 – Väg 25 – Mörners väg.

Indragen hållplats. ”Bergsnäs” läget mot centrum.

Resenärer hänvisas till tillfällig hållplats på Bergsnäsvägen den västra sidan.

2019-10-21 - 2019-11-01

Trafikstörning linje 150

På grund av bro-arbeten är Hinnerydsvägen, Strömsnäsbrukväg bron över Lagan avstängd från och med måndagen den 21 oktober till och med fredagen den 1 november. Omledning linje 150: Lagastigsgatan – Trarydsallén eller omvänt.

Indragen hållplats. ”Röcklavägen”, ”Glasbruksvägen” och ”Luhrpasset”.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Strömsnäsbruk” och ”Södra Stationsgatan”.

x