Trafikinformation

2018-10-01 - 2018-12-09

Trafikavbrott Lessebo - Emmaboda

Trafikverket bygger en ny mötesstation i Skruv mellan Lessebo-Emmaboda.

Det kommer att vara avstägningar på sträckan vid fem olika tillfällen under 2018. Under tiden som arbetet pågår ersätts sträckan med buss. 

Tid som arbetet pågår:

Fredag 5 oktober kl. 22:30 – söndag 7 oktober kl. 07:00.
Fredag 7 december kl. 22:30 – söndag 9 december kl. 07:00.

Sök din resa i vår Reseplanerare eller via Resrobot för att se hur din resa påverkas.

 

 

2018-10-24 - 2018-11-30

Förändringar hållplats ”Växjö resecen...

Från och med onsdagen den 24 oktober kommer det blir förändringar enligt nedanstående planskiss. Gäller linje 1, 2, 3, 4 och 6. Observera att hållplatsläge "X" är förflyttad.

2018-11-12 - 2018-11-30

Trafikstörning linje 8

På grund av arbete med cykelöverfart är Munkagårdsvägen avstängd vid Munkagårdsrondellen från och med måndagen den 12 november kl.07.00 till och med fredagen den 30 november kl.16.00.

Hållplatserna "Schwerinvägen", "Gränsvägen" och "Sandsbrobadplats" trafikeras INTE, resenärer hänvisas till "Sandvägen" eller "Tillfällig hållplats" på Fyllerydsvägen

 

2018-11-13 - 2018-12-14

Trafikstörning linje 1 samt 9

På grund av hållplatsarbeten är hållplats "Slåttervägen" i södergående körfält avstängd från och med tisdag den 13 november till och med onsdagen den 14 december klockan 16.00.

Resande hänvisas till "tillfällig hållplats" cirka 50 meter framför ordinarie hållplats. 

2018-11-13 - 2018-12-07

Trafikstörning linje 130, 361 och 682

Storgatan, Ryd

På grund av gatuarbete kommer Storgatan, Ryd att vara avstängd mellan Östergatan och Brunnsgatan från och med tisdagen den 13 november till och med fredagen den 7 december.

 

Omledning linje 130 och 361: Storgatan – Brunnsgatan – Kyrkogatan – Storgatan eller omvänt.

Omledning linje 682: Östergatan – Brunnsgatan – Kyrkogatan – Storgatan eller omvänt.

Indragen hållplats: ”Torget”.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Ryd Terminal”.

 

Hållplats ”Sjölunden” läget mot centrum flyttas in på Brunnsgatan.

2018-11-15 - 2018-12-21

Trafikstörning linje 3

Trafikstörning linje 3.

Storgatan, Växjö

På grund gatuarbeten kommer Storgatan att vara avstängd mellan Arabygatan och Smedjegatan från och med torsdagen den 15 november till och med fredagen den 21 december.

Från och med 16 november kommer linje 3 återgå till att angöra ordnarie hållplatsläge "Arenastaden södra" och därmed dras den tillfälliga hållplatsen för "Arenastaden södra" in.

Observera att hållplats ”Bollgatan” blir indragen en dag tidigare än tidigare avviserat samt att denna hållplats ej kommer att angöras av linje 3 från och med 15 november

2018-11-15 - 2018-12-21

Trafikstörning linje 111, 114, 142, 1...

På grund av gatuarbeten kommer Storgatan, Växjö att vara avstängd mellan Arabygatan och Smedjegatan från och med torsdagen den 15 november till och med fredagen den 21 december.

Indragen hållplats: ”Arenastaden södra”. 

Resenärer hänvisas till hållplats ”Söderleden” och ”Samarkand norra”.

2018-11-15 - 2018-12-22

Trafikstörning linje 4

Storgatan, Växjö

På grund gatuarbeten kommer Storgatan att vara avstängd mellan Arabygatan och Smedjegatan från och med torsdagen den 15 november till och med fredagen den 21 december.

Indragen hållplats linje 4: ”Bollgatan”.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Hejaregatan”.

2018-11-16 - 2018-11-16

Trafikstörning linje 310

På grund av fordonsfel kommer linje 310 med ordinarie avgångstid klockan 05.45 från Växjö - Nottebäck att avgå med försening. 

x