facebook pixel

Trafikinformation

2022-08-16 - 2023-04-28

Linje 123, 144, 145, 845 - läge A, B ...

På grund av den pågående arbeten i korsningen mellan Norra Järnvägsgatan och Kungsgatan i Växjö flyttas hållplatsläge B och C till läge A på hpl Växjö station, dessutom alla avgångar från läge A, B och C sker tillfälligt bara från läge A.

2022-10-03 - 2023-06-04

Linje 4 - Indragna hållplatser

På grund av VA-arbete kommer Sandviksvägen vara avstängd mellan väg 27 och Birkagatan.

Tillfällig färdväg:
Fagrabäcksrondellen – Fagrabäcksvägen – Östregårdsgatan – Skyttegatan – Sandviksvägen eller omvänd. 

Indragen hållplats:
hpl Gamla Risingevägen
hpl Grustagsgatan

Resande hänvisas till:
hpl Fagrabäck
hpl Frövägen

2022-11-07 - 2023-07-31

Linje 145, 270 - Indragna hållplatser

På grund av det pågående vägarbetet på väg 25 mellan Alvesta Västra och Sjöatorp dras in 4 hållplatser, samt tillkommer en ny hållplats vid rastplats Moasjön som gäller för resande i båda riktningar.

Gäller:
fr.o.m. 2022-11-07 tills vidare

Indragna hållplatser:
hpl Movägen
hpl Norra Råsen
hpl Forsa vägskäl
hpl Hälleberg

Resande hänvisas till:
hpl Moasjön
hpl Forsa Östra

2023-01-23 - 2023-06-30

Linje 153 - Indragna hållplatser

På grund av broarbetet på E4 kommer Viaduktgatan i Ljungby vara avstängd för trafik.

Tillfällig färdväg:
Helsingborgsvägen – Viaduktgatan – Ringvägen – väg 25 eller omvänd

Indragna hållplatser:
hpl Movägen Ljungby
hpl Bergvägen

Resande hänvisas till:
en tillfällig hållplats öster om korsningen Ringvägen-Viaduktgatan

2023-02-27 - 2023-09-08

Linje 218, 219 - Hovmantorp

Det kommer att byggas en ny gång- och cykelväg längs Storgatan i Hovmantorp. Arbetet kommer att pågå för ca. 6 månader.

Längs arbetsområdet kommer södra körfältet av Storgatan vara avstängt. Framkomligheten blir begränsad och längre restid kan förekomma.

2023-03-06 - 2023-04-07

Vägarbete linje 270

På grund av ombyggnation av väg 25 mellan Alvesta väst och Sjöatorp kommer trafiken att ändras om gällande avfarten till Hjortsberga via väg 724 (trafikplats Hjortsberga). Den här trafiklösningen kommer att gälla fram tills hela trafikplatsen är klar för öppning vilket blir ca. vecka 14.

Tillfällig färdväg:

  • Från Hjortsberga till Växjö/Alvesta:

                      väg 724 väg 727 väg 25

  • Från Ljungby till Hjortsberga:

                      väg 25 – väg 727

2023-03-09 - 2023-05-31

Linje 218, 219 - Flyttade hållplatser...

Det kommer att byggas en ny gång- och cykelväg längs Storgatan i Hovmantorp.

Arbetet kommer att påverka hållplatslägena på södra sidan av Storgatan mellan Granvägen och Bäckgatan. När arbetet når ett hållplatsområde kommer respektive hållplatsläge flyttas några meter bort.

Själva hållplatserna blir påverkade under en 3 månaders period. Först läge A av hpl Tallvägen, sen läge A av hpl Skogsgatan och sist läge A av hpl Västergatan.

2023-03-13 - 2023-04-30

Linje 217, 218, 219 Hpl Vildgåsvägen,...

Information angående Linje 217, 218, 219 Hpl Vildgåsvägen, Högstorp, Växjö.

Läge A: används för på- och avstigning i riktning mot Hovmantorp, Lessebo osv, likt idag, ingen förändring.

Läge B: indragen. Bussfickan kommer försvinna under ombyggnaden av trafikplatsen.

Läge C: används bara för avstigande i riktning mot Växjö. Det vill säga om resenär signalerar för stopp så går vi in i bussöglan för säker avstigning, annars fortsätter man på väg 25.

OBS: Vi erbjuder inte möjligheten att resa från hpl Vildgåsvägen och in mot Växjö station med regionbuss då detta i nuläget enbart skulle öka restidskvoten för alla regionpendlare. Resande mot Växjö station hänvisas till linje 4 och hpl Tärnvägen.

2023-03-23 - 2023-03-24

Omledning linje 148 tur 2

Information: På grund av schaktarbeten kommer Drottninggatan i Ljungby mellan
Källgatan och Harabergsgatan vara avstängd för trafik. Det blir bara turnr 2 på linje
148 som kommer bli påverkad båda dagarna.
Gäller: fr.o.m. torsdag, 2023-03-23 kl. 07:00
t.o.m. fredag, 2023-03-24 kl. 16:00
Tillfällig färdväg: hpl Sunnerbogymnasiet – Axel Roothsgatan – Norrleden – Märta
Ljungbergsvägen – Stationsgatan – Fabriksgatan – hpl Ljungby terminal
Indragna hållplatser: hpl Föreningsgatan
Resande hänvisas till: hpl Lasarettet

 

2023-04-01 - 2023-05-11

Trafikavbrott Alvesta–Växjö 24–28 apr...

Trafikverket utför underhållsarbete under sena kvällar.

Från måndag 24 april till fredag 28 april, från måndag 1 maj till torsdag 4 maj och från söndag 7 maj till torsdag 11 maj, är Öresundståg 1128 och 1136, som avgår från Malmö C kl. 20.48 och 21.48, inställda mellan Alvesta och Växjö. Bussar ersätter.

Tänk på att det tar längre tid att resa med buss än med tåg.

2023-04-07 - 2023-04-10

Trafikstörning Malmö–CPH Airport–Köpe...

På grund av underhållsarbete är Öresundstågen inställda mellan Malmö C och CPH Airport från fredag 7 april kl. 5.00 till måndag 10 april kl. 5.00. 

Bussar ersätter mellan Malmö Hyllie och CPH Airport. Res mellan Malmö C och Hyllie med övrig trafik. 

Nattetid ersätter bussar mellan Malmö C och Köpenhamn H, via Hyllie, CPH Airport, Tårnby och Örestad.  

Vissa Öresundståg mellan CPH Airport och Köpenhamn Österport är inställda. Res istället med övrig trafik. 

Vissa Öresundståg mellan CPH Airport och Köpenhamn Österport har ändrade tider. 

  • Från fredag 7 april kl. 20.00 till lördag 8 april kl. 5.00 är Öresundstågen inställda även mellan CPH Airport och Köpenhamn Österport på grund av ett annat banarbete. Bussar ersätter mellan Hyllie och Köpenhamn H, via Hyllie, CPH Airport, Tårnby och Örestad. Mellan Köpenhamn H och Österport, res med övrig trafik. 
  • Lördag 8 april från kl. 13.00 till kl. 22.00 är det även trafikavbrott i Citytunneln på grund av ett annat banarbete. Bussar ersätter mellan Malmö C och CPH Airport, via Hyllie. 

Tänk på att det tar längre tid att resa med buss än med tåg.

För mer info hänvisar vi er till https://www.skanetrafiken.se/

 

2023-04-16 - 2023-04-23

Trafikstörning Hässleholm–Alvesta–Väx...

Trafikverket utför underhållsarbete. Arbetet pågår kvällar, nätter och tidiga morgnar från söndag 16 april till fredag 21 april.

  • Från söndag 16 april till torsdag 20 april är Öresundståg 1128 och 1136, som avgår från Malmö C kl. 20.48 och 21.48, inställda mellan Hässleholm C och Växjö. Bussar ersätter.
  • Från måndag 17 april till fredag 21 april är Öresundståg 1025, som normalt avgår från Växjö kl. 5.11, inställt mellan Växjö och Hässleholm C. Bussar ersätter. 
  • Måndag 17 april är Öresundståg 1033, som normalt avgår från Växjö kl. 6.13, inställt mellan Växjö och Hässleholm C. Buss ersätter. 
  • Från söndag 16 april till torsdag 20 april är Krösatåg 17574, som avgår från Hässleholm C kl. 20.23, inställt mellan Alvesta och Växjö. Bussar ersätter.
  • Från måndag 17 april till fredag 21 april är Krösatåg 17501 och 17503, som normalt avgår från Växjö kl. 4.35 och 5.23, inställda mellan Växjö och Alvesta. Bussar ersätter. 

Bussarna som ersätter Krösatågen från Växjö avgår tidigare än ordinarie tåg för att ansluta med södergående Krösatåg i Alvesta.

Tänk på att det tar längre tid att resa med buss än med tåg.

x