facebook pixel

Trafikinformation

2021-08-13 - 2022-06-01

Trafikstörning linje 149 *Uppdatering*

Linje 149 kommer återigen att ledas om då man förlängt vägarbetet på väg 120. Man kommer alltså återigen  inte att  trafikera sträckan mellan Delaryd och Göteryd. Arbetet är förlängd till 1 Juni 2022.  

Nedanstående tidtabell gäller till vidare det kommer fortfarande att vara begränsa framkomlighet vilket gör att resan tar längre tid än normalt.

Indragna hållplatser: ”Ryfors”, ”Ramnäs” och ”Prästgården”.

Resenärer: Hänvisas till hållplats ”Göteryd” och ”Delary”.

Tidtabellen kommer att ändras från och med den 18 augusti avgång från Älmhult med ordinarie avgångstid kl.06.42 avgår kl.06.00 och

Traryd med ordinarie avgångstid kl.07.15 avgår kl.06.55.

Eftermiddagens avgångstider kommer inte att påverkas.

2022-03-21 - 2022-07-30

Trafikinformation gällande Klosterbro...

Mellan den 4 April - 30 Juli så kommer klosterbron stängas av. Under denna period så kommer avgångsplatsen för ersättningsbussar tillfälligt flyttas till Norra Järnvägsgatan, utanför stations- och kommunhuset. Under tiden som arbetet med Klosterbron pågår så kommer också trafikverket stänga av tågtrafiken genom Växjö vid två tillfällen, detta den 16-17 April samt 19-27 Maj. Bussar kommer under dessa tider ersätta tågtrafiken. 

Trafikala konsekvenser
Helgen vecka 14 är det trafikstopp mellan Alvesta-Växjö. Berör resandetåg 1096 samt 1102 som vi ersätter med
buss.

Lördag, Söndag vecka 15 är det avstängt Lördag kl 16.00 till Söndag kl 12.00. 
Vi kommer under den tiden inte angöra Växjö och samtliga tåg kommer att vända i Hovmantorp och Alvesta. Inställd sträcka ersätts med buss. Observera att restiden blir längre och man bör vara ute i god tid, alternativt välja annat resalternativ denna helg.

Ersättningstrafik
Vecka 14 Buss ersätter sträckan Alvesta – Växjö.
Vecka 15 Buss ersätter sträckan Alvesta – Hovmantorp – Alvesta

Tidtabell vecka 14
11096 Alvesta – Växjö Avg 22:40 – Ank 23:00 8/4, 10/4
11102 Alvesta – Växjö Avg 23:40 – Ank 00:00 8/4-10/4

Tidtabell helgen vecka 15

2022-03-21 - 2022-06-12

Inställt Krösatåg Alvesta - Växjö 21/...

På grund av fordonsbrist är krösatåg 17561 från Alvesta klockan 15.23 till Växjö är inställt måndag - fredag 220321-220612.

Resenärer hänvisas till nästa avgång.

2022-04-06 - 2023-03-31

Trafikstörning linje 114 och 144

På grund av gatu-arbete kommer Södra vägen, Gemla att vara avstängd för fordonstrafik från och med torsdagen den 7 april kl.10.00 detta kommer att gälla cirka ett år.

Omledning: Svarta vägen – Apelvägen – Kvarnvägen – Stationsvägen.

Indragen hållplats: ”Oxelvägen” och ”Gemla station” läget på Stationsgatan.

Resenärer hänvisas till ”Gemla Station” läget på Svarta vägen och ”Skärvavägen” på Växjövägen.

2022-04-11 - 2022-07-08

Trafikstörning linje 310, 311, 332, 3...

På grund av broarbete kommer inte busstrafik kunna passera bron som finns i Klavreström vid Änghultssjöns utlopp eftersom man endast kan garantera att passagen kommer att ha en bredd på 2,4 meter under broarbetet från och med måndagen den 18 april till och med fredagen den 8 Juli

Omledning: Bruksgatan – Norremarksvägen – Bergsrådsvägen – Malmgatan – Bruksgatan.

Indragen hållplats: ”Majorsgatan”.

Resenärer hänvisas till tillfällig hållplats på Malmgatan.

2022-04-14 - 2022-05-31

Trafikstörning linje 141, 217, 218, 2...

På grund av arbete med Vattenservis kommer Linnégatan, Växjö att vara avstängd för fordonstrafik i sydlig körväg mellan Norra Esplanaden och Nygatan från och med torsdagen den 14 april till och med tisdagen den 31 maj

Omledning: Norrtullsgatan – Storgatan – Linnégatan.

Indragen hållplats: ”Nygatan” läget mot centrum.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Norrtullskolan”.

Trafik i nordlig riktning kan trafikera som vanligt.

2022-04-14 - 2022-07-17

Trafikstörning linje 123

På grund av det pågående vägarbetet på väg 23 mellan Huseby och Marklanda kommer vägen att stängas av i norrgående färdväg mellan vägen mot Kalvsvik och vägen mot Odenslanda från och med måndagen den 25 april till och med söndagen den 17 juli.
Omledning: Efter Huseby vägen mot Kalvsvik – vägen mot Vederslöv
vägen mot Villtofta – väg 23 mot Växjö.
Flyttad hållplats: ”Odensjövägen” norrgående läget.
Hållplatsen flyttas in på vägen mot Kalvsvik.
Trafik i sydlig riktning kan trafikera som vanligt.

2022-04-27 - 2022-09-30

Trafikförändring Älmhult linje 1, 3, ...

På grund av pågående gatuarbeten och ej asfalterade gatuytor ska linjetrafiken från och med onsdagen den 27 april ska vi tillsvidare inte köra via Lönngatan, Älmhult till och från Älmhult station.

Kör i stället via Kvarngatan Eriksgatan eller omvänt meddelande kommer vid förändring av körvägen.

2022-05-04 - 2022-06-12

Trafikstörning linje 7

Trafikstörning linje 7.

På grund av gatu-arbete kommer Kungsgatan, Växjö att vara avstängd för trafik mellan Norra Järnvägsgatan och Sandgärdsgatan från och med

onsdagen den 4 maj kl.09.00 till och med söndagen den 12 juni.

 

Tillfällig färdväg linje 7: Kungsgatan – Norrgatan – Linnégatan –

Norra Järnvägsgatan – Vänd vid bussterminalen Växjö station –

Norra järnvägsgatan.

2022-05-09 - 2022-06-24

Ljungbyvägen, Älmhult

Trafikstörning: linje 3 och linje 148

 

På grund av gatu-arbete kommer korsningen Ljungbyvägen/Systervägen, Älmhult att vara avstängd från och med måndagen den 9 maj till och med fredagen den 24 juni.

 

Tillfällig färdväg linje 3: Gotthardssgatan – Kyrkogatan – Bäckgatan.

Tillfällig färdväg linje linje 148: Ljungbyvägen – Norra Ringvägen Norregårdsvägen – Delaryvägen – Kyrkogatan – Bäckgatan eller omvänt.

Indragen hållplats: ”Majtorpsgatan”.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Bäckgatan”.

Linje 3

Linje 148

2022-05-13 - 2022-06-14

Trafikstörning Linje 8, 111, 114, 123...

På grund av gatuarbete kommer Mörners väg, Växjö att vara avstängd mellan Arabygatan och Smedjegatan från och med måndagen den 16 maj till och med tisdagen den 14 juni.

Tillfällig färdväg: Mörners väg – Arabygatan - Sjöuddevägen – Smedjegatan – Mörners väg eller omvänt.

Indragen hållplats: ”Arabygatan” läget mot Samarkand.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Sjöuddevägen”.