Trafikinformation

2018-08-13 - 2018-11-10

Banarbete Hässleholm - Växjö, ändrade...

Under vecka 33 till och med vecka 45 kommer Trafikverket att utföra underhållsarbeten på sträckan Hässleholm till Växjö vilket påverkar det sista tåget för dygnet.

Tåg 7572/73 ersätts med tåg 17598/99, tåget är senarelagt med ny avgångstid från Hässleholm klockan 23.37.

Tidtabellsändringarna gäller natt mot tisdag- fredag. Nätter mot tisdag och onsdag är tåget dessutom inställt från Alvesta till Växjö och ersätts av buss med avgångstid från Alvesta 00:50. Bussen inväntar Krösatåget.

2018-08-30 - 2018-09-30

Begränsad framkomlighet Söderleden i ...

På grund av fortsatta arbeten med fjärrvärme och cykelväg längsmed Söderleden kommer sträckan mellan Biskopshagen och Söderledsrondellen att regleras med trafiksignaler under perioden  27 augusti – 30 september, mellan klockan 06.00-24.00.

Det är stor risk för köbildning särskilt morgon och kväll. Förseningar på linje 9 kan komma att uppstå. 

2018-09-10 - 2018-10-05

Trafikstörning linje 3, 4 samt 12.

På grund av gatuarbeten kommer Storgatan, Växjö att vara avstängd i östlig färdriktning mellan Arabygatan och Vikingagatan från och med måndag den 10 september till och med fredagen den 5 oktober. 

Indragen hållplats: Vikingagatan

Resande hänvisas till: Oxtorget

Även regiontrafiken påverkas av detta gatuarbete och kommer få annan färdväg. Inom regiontrafiken dras inte någon hållplats in. 

2018-09-20 - 2018-10-10

Trafikstörning linje 4

Trafikstörning linje 4

Smedjegatan, Växjö

På grund av gatuarbeten kommer Smedjegatan Växjö att vara avstängd mellan Storgatan och Bollgatan, från och med torsdagen den 20 september till och med tisdagen den 9 oktober.

Omledning linje 4: Arabygatan – Viktor Rydbergsgatan – Smedjegatan – Hejaregatan eller omvänt.

Indragen hållplats: ”Bollgatan”. 

Resenärer hänvisas till hållplats ”Hejaregatan”.

2018-09-22 - 2018-09-23

Trafikavbrott Älmhult - Hässleholm

Trafikverket utför byte av växlar samt kapacitetshöjning på sträckan Älmhult - Hässleholm mellan 22/9 klockan 03:45 till och med 23/9 klockan 04:30. Detta medför att samtliga tåg på sträckan Hässleholm - Älmhult - Hässleholm påverkas. Tågbolagen har följande upplägg för de påverkade trafikdygnen:

Krösatågen

Resande som kommer från Växjö med tåg kommer få byta till ersättningsbuss från Killeberg för vidare färd mot Hässleholm. Bussar inväntar tågen. 

Resande från Hässleholm får åka med ersättningsbuss från Hässleholm till Killeberg för att där byta till tåg mot Växjö. Bussar avgår samma tid från Hässleholm som de ordinarie tågen. Observera att det därför kan bli längre väntetider i Killeberg då tåget inte inväntar bussarna från Hässleholm.

SJ 

Resande med SJ-snabbtåg kommer att byta till ersättningsbussar i Osby. Resande med intercity- och nattågen kommer antingen att ställas in eller gå annan väg. För mer information, vänligen se SJ-s hemsida. 

Öresundståg

Resande med Öresundståg kommer att byta till ersättningsbussar i Älmhult. För mer information, vänligen se Öresundstågs hemsida. 

2018-09-29 - 2018-10-01

Trafikavbrott Öresundståg Lund - Häss...

Trafikverket utför kontaktledningsupprustning och annat banunderhåll på sträckan Lund - Hässleholm. Under tiden arbetet pågår kan inga tåg passera på sträckan. Arbetet pågår under tio helger 2018. Nästa arbete startar lördagen 29 september klockan 01:15 och pågår till måndag 1 oktober klockan 03:00.

Under tiden arbetet pågår så är samtliga Öresundståg inställda på sträckan Lund - Hässleholm och omvänt. Bussar ersätter. Norrgående bussar har anslutning i Lund med Öresundståg från Malmö/Köpenhamn och i Hässleholm med Öresundståg mot Växjö/Kalmar. 

Sydgående bussar har anslutning i Hässleholm med Öresundståg från Växjö/Kalmar.

De sista Öresundstågen till Kalmar (tåg 1090) och till Växjö (tåg 1102) senareläggs så att resenärerna från Malmö/Köpenhamn kan åka med ordinarie tåg och ändå nå sin slutstation.

Senarelagda tåg:

Tåg 1090/20091 (1190/91) Hässleholm - Kalmar är senarelagt ca en timme.

Går både lördag och söndag med avgångstid 21:40 från Hässleholm.

Tåg 1102/20103 Hässleholm - Växjö går enligt ordinarie tidtabell 22:40 men även senarelagt som tåg 11192/11193,  det senarelagda tåget går både lördag och söndag med avgångstid klockan 23:50 från Hässleholm men tåg 1102 går endast på söndagen.

2018-10-01 - 2018-12-09

Trafikavbrott Lessebo - Emmaboda

Trafikverket bygger en ny mötesstation i Skruv mellan Lessebo-Emmaboda.

Det kommer att vara avstägningar på sträckan vid fem olika tillfällen under 2018. Under tiden som arbetet pågår ersätts sträckan med buss. 

Tid som arbetet pågår:

Fredag 5 oktober kl. 22:30 – söndag 7 oktober kl. 07:00.
Fredag 7 december kl. 22:30 – söndag 9 december kl. 07:00.

Sök din resa i vår Reseplanerare eller via Resrobot för att se hur din resa påverkas.

 

 

x