Sjukresa

Vid besök på Region Kronobergs vårdinrättningar i länet, eller hos privata vårdgivare som har avtal med Region Kronoberg, har du rätt till reseersättning.


Res med billigaste färdsätt


Du kan få ersättning för det billigaste färdsätt du kan välja med hänsyn till din hälsa och allmänna kommunikationer. Till billigaste färdsätt räknas buss, tåg och privatbil.

Region Kronoberg vill få ner kostnaderna för sjukresor och få mer pengar över till vården. Dessutom vill Region Kronoberg minska förbrukningen av fossila bränslen. Därför är det gratis att resa med buss eller tåg inom länet i samband med ditt sjukvårdsbesök (gäller ej förebyggande vård).
 

Läs mer om bland annat följeslagare, resor utanför länet och vilken hjälp du kan få av chauffören i vår folder här

Läs mer om sjukresors regelverk här

 

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt Kundcenter

Symbol pratbubbla med ett frågetecken i

Symbol av ett kuvert

Symbol av en telefonlur

x