Sjukresa

Vid besök på Region Kronobergs vårdinrättningar i länet, eller hos privata vårdgivare som har avtal med Region Kronoberg, har du rätt till reseersättning.
 

Resa med buss inom Kronobergs län:

Visa upp din kallelse för chauffören på inresan så åker du gratis. Har du ingen kallelse får du lösa biljett på vanligt sätt och sedan skicka in biljett och besökskvitto till Serviceresor. (Besökskvitto) 

Resa med buss till annat län:
Du köper biljett för resan. Skicka sedan din biljett och dina besökskvitton till Serviceresor. 

Tåg:
Om du åker tåg måste du alltid köpa en biljett. Skicka sedan din biljett och dina besökskvitton till Serviceresor


Res med billigaste färdsätt


Du kan få ersättning för det billigaste färdsätt du kan välja med hänsyn till din hälsa och allmänna kommunikationer. Till billigaste färdsätt räknas buss, tåg och privatbil.

Region Kronoberg vill få ner kostnaderna för sjukresor och få mer pengar över till vården. Dessutom vill Region Kronoberg minska förbrukningen av fossila bränslen (gäller ej förebyggande vård).
 

Läs mer om bland annat följeslagare, resor utanför länet och vilken hjälp du kan få av chauffören i vår folder här

Läs mer om sjukresors regelverk här

 

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt Kundcenter

Symbol pratbubbla med ett frågetecken i

Symbol av ett kuvert

Symbol av en telefonlur

x