facebook pixel
Hem / Serviceresor

För att värna om resande med sjukresor och färdtjänst är antalet platser i våra bilar begränsat. För att klara av detta kan Serviceresor att behöva prioritera i vilken ordning olika typer av resor ska genomföras.

Den prioritering som i så fall kommer att tillämpas:

  • Sjukresor
  • Färdtjänstresor
  • Övriga resor

Serviceresor Kronoberg bedömer att alla resor kommer att kunna genomföras men en del resor kommer att genomföras på andra tider än resenärens önskemål. Klicka här och läs mer.


 

Serviceresor
Serviceresor samordnar färdtjänst på uppdrag av Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och
Växjö kommuner. Vi samordnar även sjukresor på uppdrag av Region Kronoberg.

Resorna utförs av olika entreprenörer som kör med mindre fordon, så kallade servicefordon, speciellt anpassade för resenärer med funktionshinder.

 

Färdtjänst och sjukresa beställer du så här

Du ringer alltid Serviceresor, som är beställningscentral. Du kan beställa en resa fjorton dagar i förväg och minst en timme innan du ska åka. För sjukresa senast 16.00 vardagen innan. I samband med att du bokar din resa genom Serviceresor, behandlar vi dina personuppgifter. För mer information kring hur vi behandlar dina personuppgifter, läs vår integritetspolicy här.
 
För bokning av resa kontakta Serviceresor på telefon
0775-77 77 00
vardagar: kl. 7-19
helgdagar: kl. 8-18
 

Återkommande resor
0470-58 33 80
telefontid mån-fred kl. 8-11


Bokning av färdtjänst till julafton
Om du vill resa på julafton ska du boka din resa mellan den 1-15 december, eller närmaste vardag före.

 

När du ringer behöver vi veta följande

  • Ditt namn, personnummer och telefonnummer.
  • Var du vill bli hämtad och vart du ska åka.
  • När du önskar åka och om du har en tid att passa.
  • Om du reser tillsammans med någon.
  • Om du har något hjälpmedel med dig.

 

Kvalitetssäkring
Vi spelar in telefonsamtalet för att kunna gå tillbaka och kontrollera vad som sagts och kvalitetssäkra samtalet. De inspelade samtalen raderas regelbundet och det finns strikta regler som säkerställer sekretess och integritet.
 

Den som har åkt färdtjänst eller sjukresa, rings upp av ett externt företag och får då besvara ett antal frågor om bokningen och resan. Syftet är att kvalitetssäkra verksamheten. Undersökningar sker i hela landet, vilket möjliggör en jämförelse med andra beställningscentraler. 

 

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt kundcenter

Symbol pratbubbla med ett frågetecken i

Symbol av ett kuvert

Symbol av en telefonlur

x