Hem / Kundservice / Resevillkor buss och tåg

Resevillkor buss och tåg 


Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter regleras i lag 2015:953 som berör huvudsakligen tre områden; resenärens rätt till information, resenärens rätt till ersättning eller prisavdrag vid förseningar samt resenärens rätt till återbetalning av periodbiljett vid förändring av trafikutbud.

Konsumentverket är utsett tillsyningsorgan som tillser att lagarna och förordningarna följs.

Resor med tåg regleras av: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/ av den 29 april 2021 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer

Resor med buss regleras av: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004

 

Resplus

En Resplusresa är en kombinerad resa mellan två eller flera trafikföretag där det har utfärdats en biljett med beteckningen Resplus. Här kan du ta del av: 

Resevillkor Resplus  
Vanliga frågor om Resplus 

SJ Regionaltåg

Länstrafiken Kronobergs resevillkor för tåg gäller även resor med SJ Regionaltåg som sker med Länstrafiken Kronobergs periodbiljett. 

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt Kundcenter

Symbol pratbubbla med ett frågetecken i

Symbol av ett kuvert

Symbol av en telefonlur

x