Om oss

Den 1 januari 2015 slogs Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland ihop och bildade Region Kronoberg.

Den nya regionen tog över båda organisationernas uppgifter; det vill säga; 

 •  hälso- och sjukvård
 •  kollektivtrafik
 •  kultur
 •  regional utveckling och tillväxt

Syftet med regionbildningen är att stärka och utveckla länet. När utvecklingsfrågorna koncentreras till en myndighet får vi ett helhetsperspektiv och kan arbeta mer framgångsrikt för att skapa ett Kronoberg där det är bra att bo, leva och verka.

Mer information finns på webbplatsen regionkronoberg.se

 

Länstrafikens organisation

Länstrafiken Kronobergs leds av Region Kronobergs trafiknämnd. Ordförande är Peter Freij. Länstrafikens tjänstemannaorganisation leds av trafikdirektör Thomas Nilsson. Länstrafikens verksamhet är uppdelad i fem avdelningar:

 • Trafikstab (ekonomi, upphandling och tåg)
 • Marknad- och försäljningsavdelning
 • Trafikavdelning
 • Kundservice
  - Kundcenter
  - Trafikledning
 • Serviceresor
  - Färdtjänsthandläggning
 

Vår verksamhet

Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller Region Kronoberg.

Vi har till uppgift att utifrån de riktlinjer som regionfullmäktige sätter upp att: upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken
i länet.


Verksamheten omfattar

 

 • Linjelagd busstrafik i hela länet
 • Skolskjuts i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
 • Färdtjänsthandläggning för Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
 • Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö 
 • Sjukresor i Kronobergs län
 • Kompletteringstrafik
 • Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg

Länstrafiken Kronobergs kostnadsomslutning uppgick 2017 till 870 miljoner kronor. Under 2017 genomfördes cirka 11,7 miljoner resor, varav 10,1 i linjetrafiken. Den linjelagda busstrafiken är den största delen av verksamheten och består av både regiontrafik och stadstrafik. Ungefär hälften av länstrafikens intäkter kommer från biljettintäkter och resten är skattemedel från Region Kronoberg.

Under 2017 fick runt 200 000 personer hjälp via vårt Kundcenter i Växjö Varje månad tar vårt Kundcenter emot ungefär 3 300 telefonsamtal och vi har mer än 1,4 miljoner besökare
på vår hemsida om året. Vi har 74 buss- och tåg linjer och 3 300 hållplatser.

Länstrafiken kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer och upphandlas i konkurrens. Sammanlagt kör 41 olika företag för oss. Vi har i dagsläget upphandlat cirka 369 fordon.
De två största entreprenörerna är Bergkvarabuss och Grimslövsbuss.

Vår vision

”Det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle”.


Mission

Vi erbjuder attraktiva resor som skapar möjligheter för regionen att utvecklas.

Vår vision är ett långsiktigt mål för verksamheten. Genom att dagligen uppfylla vår mission kommer vi att närma oss visionen.