facebook pixel

Om oss

Länstrafiken Kronoberg är en del av Region Kronoberg.
Region Kronoberg har ansvar för följande punkter i länet:

 •  hälso- och sjukvård
 •  kollektivtrafik
 •  kultur
 •  regional utveckling och tillväxt

Den 1 januari 2015 slogs Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland ihop och bildade Region Kronoberg. Syftet med regionbildningen var att stärka och utveckla länet.
När utvecklingsfrågorna koncentreras till en myndighet får vi ett helhetsperspektiv och kan arbeta mer framgångsrikt för att skapa ett Kronoberg där det är bra att bo, leva och verka.

Mer information finns på webbplatsen regionkronoberg.se

 

Länstrafikens organisation

Länstrafiken Kronobergs leds av Region Kronobergs trafiknämnd. Ordförande är Carina Bengtsson. Länstrafikens tjänstemannaorganisation leds av trafikdirektör Thomas Nilsson. Länstrafikens verksamhet är uppdelad i fem avdelningar:

 • Trafikstab (ekonomi, upphandling och tåg)
 • Marknad- och försäljningsavdelning
 • Trafikavdelning
 • Kundservice
  - Kundcenter
  - Trafikledning
 • Serviceresor
  - Färdtjänsthandläggning
 

Vår verksamhet

Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller Region Kronoberg.

Vi har till uppgift att utifrån de riktlinjer som regionfullmäktige sätter upp att: upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i länet.


Verksamheten omfattar

 • Linjelagd busstrafik i hela länet
 • Skolskjuts i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
 • Färdtjänsthandläggning för Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
 • Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö 
 • Sjukresor i Kronobergs län
 • Kompletteringstrafik i Markaryds kommun
 • Närtrafik i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
 • Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg

Länstrafiken Kronobergs kostnadsomslutning uppgick 2019 till 893 miljoner kronor. Under 2019 genomfördes cirka 12,3 miljoner resor, varav 10,6 i linjetrafiken. Den linjelagda busstrafiken är den största delen av verksamheten och består av både regiontrafik och stadstrafik.

Under 2019 fick runt 150 000 personer hjälp via vårt Kundcenter i Växjö, varav ungefär 33 000 är telefonsamtal. Varje månad har vi ungefär 3 000 sidvisningar i vårt kundforum på hemsidan och mer än 1,4 miljoner besökare på vår hemsida om året. Vi har 80 buss- och tåg linjer och 1 151 hållplatser som tillsammans består av 2109 hållplatslägen.

Länstrafiken kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer och upphandlas i konkurrens. Sammanlagt kör 42 olika företag för oss. Vi har i dagsläget upphandlat cirka 423 fordon, varav 179 av dem kör i linjetrafik.
De två största entreprenörerna är Bergkvarabuss och Grimslövsbuss.

Skattemedel

Hälften av länstrafikens intäkter kommer från biljettintäkter och resten är skattemedel från Region Kronoberg.

Läs Region Kronobergs årsberättelse » 

Vår vision

”Det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle”.

Mission

Vi erbjuder attraktiva resor som skapar möjligheter för regionen att utvecklas.

Vår vision är ett långsiktigt mål för verksamheten. Genom att dagligen uppfylla vår mission kommer vi att närma oss visionen.

x