facebook pixel

Vi bygger just nu ett nytt biljettsystem

Vi jobbar nu med att utveckla ett nytt biljett-och betalsystem. Vi vill erbjuda enkla och smidiga lösningar för köp av biljett och sök av resa och trafikinformation.
Det nya biljettsystemet är en viktig pusselbit för att göra resandet med kollektivtrafiken bättre och ännu mer attraktiv.

Den nya reseappen lanserades under hösten 2020 och nu fortsätter vi arbetet framåt med resterande delar.

Undrar du hur du kommer köpa din biljett i nya biljettsystemet?
Låt oss utgå från hur du reser idag.

x