Ny grafisk profil

Länstrafiken Kronoberg byter om till en grön kostym som matchar regionens önskan om att bli Europas grönaste region. Den 28 januari 2013 lanserade Länstrafiken Kronoberg en ny grafisk profil som bland annat innebär modernare logotyp, ny hemsida och ny design på bussarna.  
 
I samband med att upphandlingen av den nya busstrafiken startade under 2010 var det läge att se över länstrafikens grafiska profil. Eftersom den nya trafiken blir bättre för miljön, då all trafik i regionen kommer att drivas med biodrivmedel, har Länstrafiken valt en profil som tydligare speglar verksamhetens miljöinriktning.
 
Grön miljöprofil 
Tanken är att den gröna färgen ska symbolisera Länstrafiken Kronobergs starka miljöprofil och stämma överens med visionen där Länstrafiken vill att kollektivtrafiken ska ses som det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle. Den nya profilen passar också bra ihop med regionens ambition att bli Europas grönaste region. Förhoppningen är att den nya profilen ska ge länstrafiken en ny och ännu mer positiv image.
 

Nya, fräscha bussar
I samband med att den nya trafiken börjar rulla den 16 juni, kommer alla bussarna, utöver att de kommer att drivas med biodrivmedel, att få ett helt nytt utseende som förstärker miljöprofilen. Länstrafikens bussar kommer att ha två olika nyanser av grönt. Bussar som rullar i stadstrafik kommer att var ljusgröna och bussar i regiontrafiken kommer att vara mörkgröna. Designen på bussarnas utsida innehåller en symbol som föreställer ett vägnät som illustrerar att man kan resa kors och tvärs i hela Kronobergs län. Dessutom kommer de nya bussarna som kör i Växjö att namnges efter kända personer från regionen.


Ny logotyp

 

Grafiskt element