Gemla station

Karta över Gemla station.

Öppettider stationen: finns ingen stationsbyggnad på Gemla station.

Biljettautomat: Det finns två biljettautomater, en på varje plattform.

Trafikeras av följande bolag: Krösatågen

Parkeringsplats för rörelsehindrade:  finns platser på parkeringsplats på båda sidor om spåren.

Närhet till busshållplats: Busshållplats finns för resa mot Växjö och även ersättningsbussar.

Informationstavlor: finns i väderskydden.

Hörslinga: Det finns högtalarutrop på plattformarna.

Sinusplattor och blindskriftstavla: Taktila gångstråk finns på plattformarna och till väderskydden. Även fram till biljettautomaterna.

Realtidsskyltar: finns på plattformarna.

Toaletter: finns inte.

Ramp: Finns inte ramp utan allt i markplan. 

Stationsvärd: finns inte.

Café: Gamla stationshuset ligger intill spåren och här finns ett café som har begränsade öppettider sommartid. 

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt Kundcenter

Symbol pratbubbla med ett frågetecken i

Symbol av ett kuvert

Symbol av en telefonlur

x