facebook pixel
Hem / Färdtjänst

För att värna om resande med sjukresor och färdtjänst är antalet platser i våra bilar begränsat. För att klara av detta kan Serviceresor att behöva prioritera i vilken ordning olika typer av resor ska genomföras.

Den prioritering som i så fall kommer att tillämpas:

  • Sjukresor
  • Färdtjänstresor
  • Övriga resor

Serviceresor Kronoberg bedömer att alla resor kommer att kunna genomföras men en del resor kommer att genomföras på andra tider än resenärens önskemål. Klicka här och läs mer.


Färdtjänst och riksfärdtjänst

Region Kronoberg ansvarar för handläggning och beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer folkbokförda i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommun.

Nytt regelverk från den 1 juni 2017

Från och med den 1 juni gäller nytt regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst. Läs mer här »

 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst

Insamlade personuppgifter kommer att registreras, lagras och användas som underlag för beslut om insatser. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas, läs vår Integritetspolicy.

Lämnas uppgifterna av annan än den som ansökningen avser ska informationen om personuppgiftsbehandling lämnas till den som ansökningen avser under förutsättning att den som ansökningen avser själv kan ta till sig informationen. Detta oavsett om den som ansökningen avser har god man eller förvaltare eller är underårig. Om den som ansökningen avser inte själv kan ta till sig informationen ska den i stället lämnas till den gode mannen eller förvaltaren eller till den underåriges vårdnadshavare. Det ankommer således på dig som god man, förvaltare eller vårdnadshavare att göra denna bedömning om den som ansökningen avser inte själv fyller i ansökan, att delge denne information om hur vi behandlar dennes personuppgifter.

För mer information kring hur vi behandlar dina personuppgifter, läs vår integritetspolicy här.

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt kundcenter

Symbol pratbubbla med ett frågetecken i

Symbol av ett kuvert

Symbol av en telefonlur

x