Diö station

Karta över Diö station.

Stationen

Det finns ingen stationsbyggnad.

Biljettautomat

Två biljettautomater finns på plattform 1 och 2.

Stationen Trafikeras av följande bolag: Krösatågen

Parkeringsplats för rörelsehindrade:
Det finns två platser på pendlarparkeringen väster om järnvägen precis vid uppgång till spår 2.
 

Närhet till busshållplats
Busshållplats ”Diö station” ligger precis bredvid järnvägen. Finns vid uppgång till spår 2 på västra sidan om järnvägen. 
Hörslinga: nej.

Sinusplattor och blindskriftstavla
Taktila stråk finns från de asfalterade ramperna upp på plattformarna och längs plattformarna på både spår 1 och spår 2. Blindskriftstavla finns ej.

Realtidsskyltar: En på varje plattform med info om när tåg går och eventuell försening.

Toaletter: nej.

Hiss: nej.

Ramp
Asfalterade ramper/vägar finns upp till både spår 1 och spår 2. 

Mötesplats färdtjänst: nej.

Stationsvärd: nej.

Café eller butik: nej.

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt Kundcenter

Symbol pratbubbla med ett frågetecken i

Symbol av ett kuvert

Symbol av en telefonlur

x