Alvesta station

Karta över Alvesta station.

Öppettider stationen:

 • måndag-fredag:  03.30–01.00
 • lördag  03.30–23.45
 • söndag 06.30–01.00     

Biljettautomat
Det finns en biljettautomat i väntsalen och en på bron.


Stationen trafikeras av följande bolag: Öresundståg, Krösatåg, SJ, Snälltåget

Parkering för rörelsehindrade: Det finns 4 platser utanför trapphuset på östra sidan.

Närhet till busshållplats
Regionbussar (hållplats ”Alvesta Resecentrum”) avgår från stationshuset framsida (västra sidan) och ersättningsbussar för tåg avgår på östra sidan.

Infotavla finns vid bussterminalen, hållplats ”Alvesta Resecentrum”

Tillgänglig entré
Anpassad ingång till hiss i trapphusen på östra och västra sidan, ramp upp till ingång på baksidan av stationshuset mot spåren, trappor upp till ingång på framsidan av stationshuset.

Det finns både dörrar med dörröppnare och dörrar med automatisk öppning: Automatisk dörröppning vid samtliga ingångar.

Hörslinga
Det finns ingen hörslinga på stationen. Högtalarutrop i väntsal och på plattformar.

Sinusplattor och blindskriftstavla
Taktila gångstråk fram till alla handikappanpassade ingångar till station och till båda sidor av bron. Även inne i stationen, uppe på spårbron och på alla plattformar.

Skyltar med blindskrift finns i väntsalen, uppe på spårbron och på alla plattformar.

Realtidsskyltar finns i väntsalen, på alla plattformar samt vid ingångarna till trapphusen vid spårbron på både östra och västra sidan.

Toaletter
Stationen har två toaletter, varav en är anpassad. 
 

Hiss
På stationen finns fyra hissar:

Hiss 1 – trapphuset västra sidan – framsidan av stationen.

 • Bredd: dörr 1,30 m, hiss 1,60 m
 • Djup: 2,45 m
 • Maxvikt: 1600 kg, max 21 personer 

Hiss 2 och 3 från spårbron ner på plattform 2 och 3.

 • Bredd: dörr 1,00 m, hiss 1,10 m
 • Djup: 2,10 m
 • Maxvikt: 1000 kg, max 13 personer

Hiss 4 – trapphuset östra sidan – sjösidan

 • Bredd: dörr 0,9 m, hiss 1,10 m
 • Djup: 2,10 m
 • Maxvikt: 1000 kg, max 13 personer
   

Ramp – se tillgänglig entré

Mötesplats färdtjänst: Inne i väntsalen och utanför ingången till spårbron på framsidan av stationen (västra sidan) .

Café eller butik: Pressbyrån finns i stationshuset. Säljer länstrafikens kort och biljetter, SJ-biljetter och biljetter till Snälltåget.

Stationsvärdar Alvesta station

Frågor eller funderingar

Välkommen att kontakta vårt Kundcenter

Symbol pratbubbla med ett frågetecken i

Symbol av ett kuvert

Symbol av en telefonlur

x