facebook pixel

Fria resor till tandvården

Publicerad den 19-05-06

Resa på SMS-kallelse till tandvården
Från och med 2019-04-01 gäller SMS-kallelse från tandvården för resa till tandvårdsklinik med buss inom Kronobergs län. 

 

Buss

Vid resa till vården visa upp din kallelse och vid hemresa visa ditt besökskvittot så åker du utan kostnad. Har du ingen kallelse eller besökskvitto får du lösa biljett och sedan skicka in biljett/besökskvitto till Serviceresor för att få ersättning. Om du löser enkelbiljett med kontanter ersätts inte länstrafikens kontanttillägg på 20 kr.

 

Tåg
Om du åker tåg måste du alltid köpa en biljett vid resan till och från innan du går ombord. 

x