facebook pixel

Pressmeddelande: Populära projektet Trivselbussarna förlängs

Publicerad den 19-12-04

Familjen Kamprads stiftelse möjliggör nu en fortsättning på de populära Trivselbussresorna. Stiftelsen har beslutat att bevilja 15 miljoner kronor till Länstrafiken Kronoberg för att kunna fortsätta med verksamheten ytterligare fem år.

Familjen Kamprads stiftelse tog 2017 kontakt med Länstrafiken Kronoberg med syftet att
starta ett projekt som skulle främja äldres trivsel genom att anordna bussresor med ett
socialt syfte. Efter samtal beslutade länstrafiken och Familjen Kamprads stiftelse att i juni 2018 starta ett försöksprojekt i Älmhults kommun. Försöksprojektet slog väl ut och under 2019 anslöts resterande kommuner i länet till projektet, även det har varit väldigt lyckat och nu har Familjen Kamprads stiftelse valt att förlänga projektet i ytterligare fem år.
- Trivselbussar var Ingvar Kamprads egna idé om ett projekt som gör skillnad för äldre. Samarbetet med Länstrafiken Kronoberg har fungerat föredömligt. Vi är glada att kunna ge vårt fortsatta stöd till projektet i ytterligare fem år. Vi har ett stort förtroende för Länstrafiken Kronoberg och hoppas att länets många äldre på äldreboenden och med hemtjänst får möjlighet att delta, säger Lena Fritzén för Familjen Kamprads stiftelse.

Trivselbussresorna är väldigt populära och sen projektets start i juni 2018 till sista november i år har det gjorts 272 resor, vilket är ett snitt på 15 resor i månaden.
-  För oss på Länstrafiken är det verkligen roligt att kunna vara med och bidra till att våra äldre får den här möjligheten. Trivselbussarna har blivit oerhört uppskattade och att vi nu får möjlighet att fortsätta med dessa i flera år till, gör att vi kan fortsätta att ge våra äldre det där lilla extra. Nu i december är det många som bokat trivselresa med julbord, så jag hälsar alla dem smaklig spis, säger Carina Bengtsson, trafiknämndens ordförarande.

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat 15 miljoner kronor till Länstrafiken och projektet förlängs med fem år.
- Med Trivselbussarna möjliggörs resor som aldrig skulle blivit av annars. Det värmer i hjärtat när vi hör berättelserna från både personal och de äldre som är med på resorna, säger Patrik Tidåsen, trafikchef på Länstrafiken Kronoberg.Mer information, kontakta:
Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande, 072-0831976, carina.bengtsson@kronoberg.se
Patrik Tidåsen, trafikchef, 0470-583040, patrik.tidasen@kronoberg.se
Lena Fritzén, verkställande ledamot Familjen Kamprads stiftelse, 070-8377549

x