facebook pixel

Pressmeddelande: Nu lanseras närtrafik i Uppvidinge, Lessebo och Växjö

Publicerad den 19-02-06

Nu lanseras Närtrafik i Uppvidinge, och Lessebo och Växjö kommun.

Tingsryds kommun var först ut när Länstrafiken Kronoberg lanserade ny Närtrafik i november 2017, 
förra året lanserades Närtrafik i Alvesta och nu är det Uppvidinge, och Lessebo och Växjös tur.
Närtrafiken är en satsning för resor på landsbygden. Ungdomar och äldre blir de främsta målgrupperna. Tjänsten ska kunna underlätta livspusslet för familjer med ungdomar som behöver ta sig till exempelvis fritidsaktiviteter. Samtidigt ska äldre kunna bo kvar på landsbygden och ha möjlighet att resa. Hållplatserna markeras med en gul hållplatsskylt.
- Alla ska ha möjlighet till kollektivtrafik i hela Kronoberg och att vi nu fortsätter lanseringen med Uppvidinge, Lessebo och Växjö känns väldigt bra, säger Carina Bengtsson (C) trafiknämndens ordförande.
- Vi är redo att starta i tre kommuner till. Det känns bra att nu kunna erbjuda den här tjänsten för boende som idag har långt till en ordinarie hållplats även i Lessebo, Uppvidinge och Växjö kommun, säger Patrik Tidåsen, trafikchef.

15 februari startar Närtrafiken i Uppvidinge kommun och Lessebo kommun och den 1 mars startar Närtrafiken i Växjö kommun. Resor kan bokas från 15 februari.

Vem får använda Närtrafiken?
- Personer som är folkbokförda i Kronobergs län.
- Personer som är 12 år eller äldre får åka med Närtrafiken. Är man yngre får resenären åka i vuxet sällskap.
- Personer som bor mer än 1 km (fågelvägen) från en ordinarie* busshållplats. Då får resenären åka till en hållplats för närtrafik inom en 20 km radie (fågelvägen) från ens folkbokföringsadress.
- Personer som bor mer än 20 km (fågelvägen) från närmaste hållplats för närtrafik får åka till närmaste hållplats för samhällsservice, detta oavsett hur långt det är till den hållplatsen.
När kan resenären åka?
Länstrafiken definierar fasta ankomsttider (till i närtrafiken utpekad hållplats) och avgångstider
(från i närtrafiken utpekad hållplats) inom följande tidsintervall:
- Vardagar 9.00 - 13.00 (3 dubbelturer), 17.00 - 20.00 (2 dubbelturer).
- Lördagar 10.00 - 14.00 (2 dubbelturer).
- Resenären får göra högst 4 enkelresor/vecka.

Vad kostar närtrafiksresan?
För närtrafiken gäller samma pris som för busstrafiken. Undantag är sällskapsdjur som
får följa med mot en kostnad.

Mer information finns på lanstrafikenkron.se/nartrafik
*De ordinarie busshållplatserna har fler än sex avgångar per vardag i vintertidtabellen
och är hållplatser för regionbussen.

För mer information, kontakta:
Carina Bengtsson (C), ordförande trafiknämnden, 072-0831976, carina.bengtsson@kronoberg.se
Patrik Tidåsen, trafikchef, 0470-58 30 40, patrik.tidasen@kronoberg.se
Jessica Hultmark, verksamhetschef Serviceresor, 0470-58 33 61, jessica.hultmark@kronoberg.se
 

x