Pressmeddelande: Första trivselbussresan i Tingsryds kommun

Publicerad den 19-04-24

I Tingsryds kommun genomförs inom kort den första resan med trivselbussarna,
turen går till Kosta Safaripark och Kosta Boda Art Hotel.

Familjen Kamprads stiftelse tog 2017 kontakt med Länstrafiken Kronoberg. Syftet var att starta ett projekt som ska främja äldres trivsel genom att anordna bussresor med ett socialt syfte.
- Ingvar Kamprads idé handlade om betydelsen av att göra saker tillsammans, i detta fallet bussresor för en grupp äldre som sällan eller aldrig kan delta i gemensamma utflykter, säger Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse.

Efter samtal beslutade Länstrafiken och Familjen Kamprads stiftelse att i juni 2018 starta ett försöksprojekt i Älmhults kommun. Projektet innebar att brukare inom äldreomsorgen och personal fick möjlighet att tillsammans genomföra resor. 
- Tingsryd är fjärde kommunen i länet som bokar in en resa, det är jättekul att se att trivselbussarna rullat igång ordentligt och vi har fått väldigt positiv respons från pensionärer och anställda som varit med på resorna. Jag hoppas att Solglimtan får en trevlig utflykt och att de får se många älgar, säger Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande.

Nu har Tingsryds kommun beställt sin första resa, det är dagverksamheten Solglimtan som ska besöka Kosta Safaripark och Kosta Boda Art hotel i slutet av april.
- Vi får väldigt mycket frågor från personal inom äldreomsorgen som undrar när vi startar i just deras kommun, så det är roligt att vi är igång i Tingsryd nu. Trivselbussresor kommer successivt under 2019 att kunna bokas av äldreomsorg och hemtjänst i hela Kronbergs län, både av kommunal verksamhet och privata aktörer, säger Patrik Tidåsen, trafikchef Länstrafiken Kronoberg.

Förutom Tingsryd är Älmhults, Markaryds och Ljungby kommun är anslutna och länets övriga kommuner kommer att erbjudas möjligheten under 2019. 
Resor, personal och aktivitetskostnader finansieras av stiftelsen och Länstrafiken Kronoberg administrerar tjänsten. Stiftelsen har beviljat fem miljoner kronor för projektet.


Mer information, kontakta:
Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande, 072-0831976, carina.bengtsson@kronoberg.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se
Patrik Tidåsen, trafikchef, 0470-583040, patrik.tidasen@kronoberg.se
Lena Fritzén, verkställande ledamot Familjen Kamprads stiftelse, 070-8377549

x