Pressmeddelande: Första trivselbussresan för Ljungby kommun

Publicerad den 19-04-23

I Ljungby kommun genomförs inom kort den första resan med trivselbussarna,
turen går till Öhrs lantcafé.

Familjen Kamprads stiftelse tog 2017 kontakt med Länstrafiken Kronoberg. Syftet var att
starta ett projekt som ska främja äldres trivsel genom att anordna bussresor med ett
socialt syfte.
- Ingvar Kamprads idé handlade om betydelsen av att göra saker tillsammans, i detta fallet
bussresor för en grupp äldre som sällan eller aldrig kan delta i gemensamma utflykter,
säger Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse.
Efter samtal beslutade Länstrafiken och Familjen Kamprads stiftelse att i juni 2018 starta
ett försöksprojekt i Älmhults kommun. Projektet innebar att brukare inom äldreomsorgen
och personal fick möjlighet att tillsammans genomföra resor.
- Vi har fått oerhört fin respons från pilotresorna som gjordes med Älmhult kommun förra
året. Personal på boenden har sagt att det ”nästan är för bra för att vara sant” och att det
är roligt att få göra ”det lilla extra” för pensionärerna. Sammanfattningsvis kan vi säga att
det varit en succé, säger Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande.


Nu har Ljungby kommun beställt sin första resa, det är Åbrinken äldreboende i Lagan som
ska besöka Öhrs lantcafé under maj månad.
- Vi märker en stor efterfrågan på Trivselbussarna och personal inom äldreomsorgen hör
av sig till oss och frågar efter när vi startar just deras kommun. Så därför är det roligt att
kunna köra igång i Ljungby nu. Trivselbussresor kommer successivt under 2019 att kunna
bokas av äldreomsorg och hemtjänst i hela Kronbergs län, både av kommunal verksamhet
och privata aktörer, säger Patrik Tidåsen, trafikchef Länstrafiken Kronoberg.
Älmhults, Markaryds och Ljungby kommun är anslutna och länets övriga kommuner
kommer att erbjudas möjligheten under 2019.
Resor, personal och aktivitetskostnader finansieras av stiftelsen och Länstrafiken
Kronoberg administrerar tjänsten. Stiftelsen har beviljat fem miljoner kronor för projektet.


Mer information, kontakta:
Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande, 072-0831976, carina.bengtsson@kronoberg.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se
Patrik Tidåsen, trafikchef, 0470-583040, patrik.tidasen@kronoberg.se
Lena Fritzén, verkställande ledamot Familjen Kamprads stiftelse, 070-8377549

x