facebook pixel

Pressmeddelande: Bussfilerna på Storgatan ger positiv effekt, stort ökat resande i Växjö stadstrafik

Publicerad den 19-04-26

Första kvartalet för 2019 visar positiva siffror för Länstrafiken Kronoberg då det har
gjorts över 100.000 fler resor i Växjö stadstrafik än under samma period förra året,
och det är till stor del bussfilernas förtjänst.

Arbetet med att bygga bussfiler från Vikingagatan till Samarkandsrondellen påbörjades
i augusti förra året och som ett paket under granen så öppnades bussfilerna i slutet av
december 2018. Nu kan Länstrafiken Kronoberg se att bussfilerna gett ett positivt utfall
då resandestatistiken visar att det gjorts 100.000 fler resor från 1 januari-31 mars i år än
under samma period förra året. Av den ökningen är nästan 40.000 resor gjorda med linje
3 som går mellan Universitetet till Samarkand. Totalt har det gjorts 1 240 124 resor med
Växjö stadstrafik under årets första kvartal.
- Det är självklart jätteroligt att se att arbetet med bussfilerna har gett utdelning, säger
Carina Bengtsson (C), trafiknämndens ordförande, och fortsätter, om vi bara tittar på mars
månad så står linje 3 för hälften av all resandeutveckling i stadstrafiken. Även fast vi har
mycket resenärer på linje 3 så kan vi även se att vi har en väldigt bra punktlighet på linjen,
och det är mycket beroende av bussfilerna ut mot Teleborg och mot Samarkandområdet.

Vid tidbellsskiftet i augusti förra året ökade Länstrafiken Kronoberg turtätheten på linje 3
och har nu täta avgångar med upp till 8 avgångar i timmen, det betyder att det är
7 minuter mellan bussavgångarna vid högtrafik.
- Linje 3 är en av våra mest populära linjer och den är lite speciell eftersom att de flesta
resenärer på den linjen inte arbetspendlar och har åtta till fem jobb, utan är studenter
eller arbetar på köpcentrum eller besöker Arenastaden. Det gör att beläggningen är
jämnare fördelat över dagen och skiljer sig ganska mycket från våra andra linjer som har
mest resenärer på morgon och eftermiddagen, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör på
Länstrafiken Kronoberg.

För den som saknar hållplatsen Marketenterivägen så meddelar Länstrafiken Kronoberg att
hållplatsen kommer tillbaka på en ny linje i augusti i år.

Mer information, kontakta:
Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande, 072-083 19 76, carina.bengtsson@kronoberg.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se
Patrik Tidåsen, trafikchef, 0470-58 30 40, patrik.tidasen@kronoberg.se

x