Ökat resande och fortsatt hög kundnöjdhet

Publicerad den 19-02-28

Det kollektiva resandet fortsätter att öka i Kronoberg och enkätundersökningar 
visar på hög kundnöjdhet.

Under 2018 så ökade resandet med Länstrafiken Kronoberg med 2,4 % och totalt 10,4 miljoner resor gjordes med vår trafik. Växjö Stadstrafik stod för den största ökningen där milstolpen 
4 miljoner resor passerades i slutet av december.

”Med ett ökat intresse för vår trafik ökar också kraven på vad vi levererar. Därför är det extra glädjande att se att det höga värdet för Nöjd kund-index (NKI) ligger kvar på 68 % - vilket placerar Länstrafiken Kronoberg i toppskiktet i landet”, säger Carina Bengtsson (C).

Nöjd kund-index (NKI) mäts på kunder, vilket innebär att man nyttjar trafiken en gång i månaden eller oftare. Länstrafiken Kronobergs NKI på 68 % innebär en placering som är fjärde bäst i landet (bolag med endast stadstrafik undantagna).

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet i Kronobergs län uppgår till 
15 %, och ökade därmed med en procentenhet under 2018. Främst består ökningen av att redan befintliga resenärer genomför fler resor.

Det redan höga uppfattningsbetyget om att det är enkelt att köpa biljetter och kort för resandet med länstrafiken stärktes under 2018 med fem procentenheter till 82 %. 
”Vi har under flera år jobbat intensivt med olika typer av betallösningar där vi anpassar oss och väljer ledande moderna betalmetoder. Att se att våra kunder ger detta arbete ett högt betyg är för oss ett positivt kvitto på att vi valt rätt väg framåt”, säger trafikdirektör Thomas Nilsson.

Om Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafikbarometern är en landsomfattande kvalitets-, attityd- och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen som riktar sig till svenska allmänheten mellan 15 och 85 år, både de som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det. I Kronoberg tillfrågas 100 personer varje månad. Undersökningen har en mixad insamlingsmetod med postal inbjudan till webbenkät, påminnelser via sms samt efterföljande telefonintervjuer. Ett slumpmässigt individurval ur ett befolkningsregister har genomförts utifrån postnummerområden specificerade från varje deltagande organisation.

Hela den nationella rapporten kan läsas här:
https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt--debatt/nyheter/rapport-allt-fler-valjer-kollektivtrafiken/

För mer information, kontakta:
Carina Bengtsson (C), ordförande trafiknämnden, 072-0831976, carina.bengtsson@kronoberg.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se
 

x