facebook pixel

Ny tidtabell och färre sena avgångar i Växjö stadstrafik

Publicerad den 19-05-08

Den 17 juni är det tidtabellsskifte i Växjö stadstrafik, i samband med detta drar Länstrafiken Kronoberg ned på avgångar sena kvällar och nätter.

I oktober 2018 beslutade trafiknämnden att dra ned på avgångar i Växjö stadstrafik sena kvällar och nätter. Det var dels ett budgetbeslut och dels ett beslut för att gå Växjö kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd till mötes vad gäller buller i trafiken.

Genom att dra ned på kvälls- och nattrafiken beräknas Länstrafiken årligen spara drygt 
3 miljoner kronor. Dessa pengar ska användas för att finansiera en ny busslinje som ska gå till nya bostadsområdet Bredvik från och med augusti i år. Pengarna ska även användas för att öka på turtätheten till det växande bostadsområdet Vikaholm från och med augusti.

Anledningen till att neddragningen görs på just kvälls- och nattrafiken är att resandet på de sena avgångarna är mindre än under övriga tider på dygnet och har en sämre kostnadstäckning än dagtrafiken.
- När vi nu gör de här omfördelningarna i vårt trafikutbud så får vi möjlighet att erbjuda bra kollektivtrafik i Växjös två nyaste bostadsområden Vikaholm och Bredvik, och förhoppningsvis få fler att välja att åka kollektivt. Det kommer även i fortsättningen finnas bra möjligheter att åka kollektrafiken på kvällar och helger, säger trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C). 

Generellt är det varannan avgång efter kl 22.30 som försvinner. Neddragningarna görs inom hela stadstrafiken och inte endast för vissa områden. 

Vid tidtabellsskiftet den 19 augusti så återkommer den ordinarie tidtabellen, men förändringarna i kvälls- och nattrafik kommer att kvarstå.

Mer information, kontakta:
Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande, 072-083 19 76, carina.bengtsson@kronoberg.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se
 

x