facebook pixel

Nu lanserar vi Närtrafik Alvesta!

Publicerad den 18-03-27

Närtrafiken är till för att ge en ökad trygghet och flexibilitet för dig som bor på landsbygden. Det blir till exempel lättare för ungdomar att delta i olika fritidsaktiviteter vilket ger en ökad frihet. Närtrafiken gör det lite enklare att bo på landet.

Från 27 mars kan du börja boka och från 3 april kan du börja åka med närtrafiken i Alvesta.

Här kan du läsa mer och se tidtabellen

Närtrafiken finns sen november 2017 i Tingsryd.

x