facebook pixel

Lättare och billigare att resa för unga

Publicerad den 13-12-18


Länstrafiken inleder 2014 med en satsning på de unga resenärerna. Med det nya Fritidskortet åker ungdomar till och med 19 år obegränsat i hela länet med buss alla vardagar efter klockan 14.00 och hela dygnet under helgen för 780 kronor. Mot ett tillägg på 200 kronor gäller kortet även på tåget.

- Den här satsningen har varit efterfrågad sedan länge. Nu kommer det bli lättare för unga att till exempel åka till och från träningar eller träffa kompisar i hela länet, säger Sven Sunesson trafiknämndens ordförande. 

Gäller både buss och tåg 
Fritidskortet gäller terminsvis, från 1 januari till 15 juni 2014, och började säljas den 15 december. Kortet gäller för ungdomar till och med 19 år och de kan åka obegränsat i hela länet med buss alla vardagar efter klockan 14.00 och hela dygnet under helgen. Kostnaden för kortet är 780 kronor vilket blir mindre än 33 konor per vecka utslaget på de 24 veckor som kortet gäller. För 200 kronor extra får ungdomarna även resa med tåg i hela länet. Även nattrafik ingår. 

En annan fördel med kortet är att det är opersonligt så det kan delas med syskon. Resekortet fritid kan köpas på länstrafikens fasta försäljningsställen samt på Kundcenter i Växjö. 

Tävla med bilder och vinn ett Fritidskort
I samband med lanseringen av kortet arrangeras också en bildtävling där vinsten består av ett Fritidskort som gäller för höstterminen (15 aug-31 dec). Tävlingen pågår från januari till mars. Mer information om tävlingen finns på lanstrafikenkron.se/fritidskortet 

För mer information, kontakta: 
Sven Sunesson, ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se 

Om Länstrafiken Kronoberg 
Länstrafiken Kronoberg ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller landsting. Länstrafiken Kronoberg kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer som upphandlas i konkurrens.
x