facebook pixel

Invigning av tre nya tågstationer

Publicerad den 13-12-12

 
Den 15 december öppnar tre nya tågstationer i länet. Då stannar Krösatågen i Vislanda och Diö och Pågatågen i Markaryd. Invigningen av stationerna firas med festligheter redan den 14 december. Inbjudna gäster får åka med ett invigningståg som går till de stationer som ska invigas. 
 
De nya tågstationerna innebär också att orterna Gemla, Alvesta, Växjö och Älmhult får ett betydligt större reseutbud och det blir då enklare och snabbare att pendla till jobb, studier och fritidsaktiviteter.
 
- Det känns kul att det snart är dags för invigning. De nya tågstationerna är en av årets trafiksatsningar som gjorts för att förbättra länets kollektivtrafik. Det är glädjande att Vislanda, Diö och Markaryd återigen får möjlighet till tågkommunikation. Nu får fler chans att resa kollektivt och det känns väldigt bra, säger Sven Sunesson, trafiknämndens ordförande. 
 
På Trafikverkets hemsida finns programmen för invigningsdagen på respektive ort.
 
Söndagen den 15 december öppnar stationerna för allmänheten och då går trafiken enligt tidtabell. 
 
Tågen namnges 
En rolig detalj är också att tre av Kröstågen som trafikerar sträckan Växjö-Hässleholm namnges efter personligheterna Carl von Linné, Florence Stephense och Joe Labero. 
 
Fakta om tågnamnen: 
Carl von Linné, naturforskare och botaniker (1707-1778) Carl von Linné har kallats Sveriges mest berömda naturvetenskapsman. Han föddes i en prästfamilj i Råshult mellan Diö och Älmhult. Efter studier i Växjö, Lund och Uppsala gjorde han många forskningsresor i olika svenska landskap. Carl von Linné lade grunden för den moderna namngivningen och grupperingen av växter och djur. Den småländska landskapsblomman Linnéan har fått sitt namn efter honom. 
 
Florence Stephens, godsägare på Huseby (1881-1979) Florence Stephens var den sista ägaren till Huseby Bruk, det stora godset och järnbruket i Skatelöv utanför Alvesta. Florence Stephens var känd för sin speciella personlighet och kallades ”Fröken på Huseby”. På grund av okunniga rådgivare kom godset på obestånd, men Florence Stephens valde framsynt att testamentera Huseby till staten. I dag har Huseby bruk förvandlats från ett nedlagt järnbruk till turistmål och en levande handels- och hantverksplats. 
 
Joe Labero, illusionist (1963-) Joe Labero föddes i Alvesta och fick sin första trollerilåda när han var 12. Som 16-åring vann han svenska juniormästerskapen i magi. 1991 satte han upp den spektakulära showen "A Magic Night" som lade grunden till en internationell karriär. Joe Labero hette från början Lars Bengt Roland Johansson och artistnamnet Labero har han skapat med hjälp av de första stavelserna i sitt namn. 
 
För mer information, kontakta: 
Sven Sunesson, ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se 
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470 - 727 555 , thomas.nilsson@rfss.se 
 
Om Länstrafiken Kronoberg 
Länstrafiken Kronoberg ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller landsting. Länstrafiken Kronoberg kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer som upphandlas i konkurrens. 
x