facebook pixel

Fler snabba avgångar mellan Växjö och Ljungby och justerad körväg för linje 145.

Publicerad den 19-01-29

Från den 4 februari uppdateras tidtabellen för linje 145 och linje 845 får fler avgångar efter önskemål av resenärer.
Vid tidtabellsskiftet i december förra året gjordes förändringar på linje 145. Vi fick sedan in synpunkter på ändringarna av resenärer.
- Sen förändringen gjordes har Länstrafiken Kronoberg fått in synpunkter av resenärer på förändringarna och att turerna tar längre tid. Vi är tacksamma för alla synpunkter vi fått in, vi vill att vårt utbud ska passa våra resenärer i så stor utsträckning det går. Därför har vi nu sett över dessa synpunkter och utvärderat resandet och gör lite förändringar, säger Carina Bengtsson (C) trafiknämndens ordförande.

Från och med den 4 februari kommer därför linje 145 göras snabbare genom att den kommer köras via de nya bussfilerna på Storgatan i Växjö. Avgångstiderna från Växjö resecentrum och Ljungby terminal förblir oförändrade men det kommer ske minutjusteringar i tidtabellen. Det nya upplägget kommer minska körtiden med ett antal minuter i båda riktningarna och vi beräknar att problemen med förseningar kommer därmed vara åtgärdade. 

Samtidigt så har vi fått önskemål om att ha fler avgångar på snabblinje 845 som kör direkt mellan Ljungby och Växjö utan stopp mellan städerna. Därför flyttas nu tre avgångar från linje 145 till linje 845. Avgångarna som förändras är följande: kl 07.50 från Ljungby, kl 15.10 från Ljungby och 15.20 från Växjö.
- Många av våra pendlare reser mellan orterna Växjö och Ljungby idag och vi tror att denna förändring kommer vara positiv för dem, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg.

Alla förändringar genomförs från och med måndag 4 februari.

Mer information, kontakta:
Carina Bengtsson, (C) trafiknämndens ordförande, 072-0831976, carina.bengtsson@kronoberg.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se
Patrik Tidåsen, trafikchef, 0470-583040, patrik.tidasen@kronoberg.se
 

x