facebook pixel

Enklare att åka buss i Växjö

Publicerad den 13-08-15


Länstrafiken storsatsar på stadstrafiken. Fler bussar, tätare turer och en helt ny linje. Den 2 september är det premiär för länstrafikens största trafiksatsning någonsin i Växjö. Efterlängtade nyheter är möjligheten att ta länstrafikens buss till flygplatsen och att det går en buss mellan Grand Samarkand och Linnéuniversitetet. 

Förändringarna i Växjös stadstrafik innebär att de flesta turer kommer att gå betydligt tätare, framförallt under högtrafik. Dessutom har giltighetstiden för ordinarie tidtabell förlängts med 6 veckor. Det betyder att resenären får ett bättre utbud under större delen av året. 
- Alla förändringar görs för att stadstrafiken ska bli mer tillgänglig och för att resenärerna ska ha fler valmöjligheter att hitta det som passar dem bäst. Med insatserna blir stadstrafiken mer attraktiv och förhoppningen är att det lockar ännu fler resenärer, säger Sven Sunesson (c), trafiknämndens ordförande. 

Buss till flygplatsen 
För att få en effektiv och snabb trafik har vissa linjer fått en annan sträckning och några hållplatser har dragits in eller bytt namn. Till exempel kommer linje 3 att gå från Grand Samarkand till Linnéuniversitetet. Turerna blir också tätare och mer tåganpassade. En annan nyhet som gynnar resenären är att Linje 4 får förlängd körväg och går hela vägen till flygplatsen. 

Helt ny linje 
Med linje 9 täcks ett nytt område i Växjö in. Den nya linjen går via lasarettet, Biskopshagen, Vallen och det nya bostadsområdet Vikaholm. 

Bussarnas avgångsplatser ändras 
Flera av avgångsplatserna på bussplanen vid Växjö resecentrum ändras från den 2 september. Mer information om länstrafikens linjeförändringar, hållplatsbyten och nya tidtabeller finns på alltblirgronare.lanstrafikenkron.se 

Om Länstrafiken Kronoberg 
Länstrafiken Kronoberg ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller landsting. Länstrafiken Kronoberg kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer som upphandlas i konkurrens. 

För mer information, kontakta: 
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se 
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470 - 727 555, tomas.nilsson@rfss.se 
x