facebook pixel

Bra start för Länstrafiken Kronobergs snabblinjer

Publicerad den 13-08-29

Länstrafiken har startat nya snabblinjer som ska göra resandet enklare och snabbare för pendlare runt om i Kronobergs län. Från den 19 augusti är alla linjer igång och uppstarten har gått bra, över 3000 resor gjordes med snabblinjerna under förra veckan. 

Det ska vara enkelt och gå snabbt att pendla. Då kan också fler välja att resa kollektivt. Det menar Länstrafiken Kronoberg som under sommaren har startat nya snabblinjer i länet mellan orter där många reser. Från och med 19 augusti är alla fem linjerna igång och resenärerna har snabbt hittat de nya avgångarna. Under förra veckan gjordes 3225 resor på snabblinjerna. 

- Det är glädjande att många resenärer inom så kort tid hittat de nya avgångarna. Nu är vår målsättning att nya resenärer efterhand ska välja att ta bussen tack vare de nya snabblinjerna, säger Sven Sunesson, trafiknämndens ordförande. 

De nya snabblinjerna går parallellt med befintliga linjer och har nummer som börjar på åtta:
840 Växjö-Tingsryd-Ronneby
845 Växjö-Ljungby
850 Ljungby-Markaryd
857 Ljungby- Älmhult
873 Ljungby-Värnamo
Läs mer om de nya snabblinjerna på http://alltblirgronare.lanstrafikenkron.se/

För mer information, kontakta:
Sven Sunesson, ordförande trafiknämnden Tel. 0707- 616 397 E-post: sven.sunesson@rfss.se

Patrik Tidåsen, trafikchef, Länstrafiken Kronoberg Tel. 0470 - 727 562 E-post: patrik.tidasen@rfss.se
x